W związku utrzymującym się wciąż zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 koncert jubileuszowy oraz uroczystości jubileuszowe zaplanowane na marzec 2020 zostają przeniesione na marzec 2021 r.


Kontakt | Komitet honorowy i organizacyjny