OBCHODY JUBILEUSZU 50 –lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Wydarzenia 1. Uroczysta Inauguracja Jubileuszu – Święto Uniwersytetu Gdańskiego, 20 marca 2019
 2. "Alma Mater Sopotiensis". Sopot jako ośrodek akademicki (do 1970 r.) wykład otwarty dr Jana Daniluka, Dyrektora Muzeum UG, 19 marca 2019 godz. 17.30, Muzeum Sopotu
 3. Konferencja „Na pograniczu chemii i biologii”, 12 – 15 maja 2019
 4. X. Festiwal Literatury i Teatru Between. Pomiędzy, 13 - 19 maja 2019
 5. Konferencja międzynarodowa pt. „Gdańsk w okresie nowożytnym”, 30 maja - 1 czerwca 2019
 6. International Conferention „Ratification and implementation of the 1995 UNIDROIT Convention in Poland”, 6 czerwca 2019
 7. Konferencja „Metodologia badań w glottodydaktyce”, 6 - 7 czerwca 2019
 8. XVII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB), 13 - 14 czerwca 2019
 9. Konferencja NECS - European Network for Cinema and Media Studies, 13 - 15 czerwca 2019
 10. Conference of Baltic Studies (CBSE 2019) – Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), 26 - 29 czerwca 2019
 11. Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej 2019, czerwiec 2019 na plaży miejskej w Gdyni
 12. Konferencja międzynarodowa „30 Jahre germanistische Forschung in Polen und Deutschland: 1989-2019” (30 lat badań germanistycznych w Polsce i Niemczech: 1989-2019), 27 – 29 czerwca 2019
 13. Konferencja „Chemia – Biznes – Środowisko”, 28 – 29 czerwca 2019
 14. Gdańsk Workshop on Graph Theory, 1-5 lipca 2019
 15. 9th European Ostracodologists’ Meeting, 19-22 lipca 2019
 16. 12th biennial ERNAPE conference „Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies”, 18 - 21 września 2019
 17. Global Law Deans Forum i Annual Meeting of the International Association of Law Schools, 18 - 22 września 2019
 18. 28th IATEFL PL Conference, 20-22 września 2019, https://iatefl.org.pl
 19. II konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, 24-25 września 2019
 20. Molecular Biology and Immunology of Cancer – R&D perspectives: ScanBalt Forum 2019, 24-25 września 2019
 21. Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020, 1 października 2019
 22. Koncert inaugurujący obchody, 15 października 2019, Teatr Muzyczny w Gdyni
 23. Międzynarodowa turystyczno-krajoznawczą i historiograficzna konferencja naukowa pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”, „Sites of Memory-History-Tourism”, 17-18 października 2019
 24. Konferencja PROM - Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, 20-23 października 2019
 25. Konferencja Naukowa MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019, 21-22 października 2019
 26. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”, 23-25 października 2019
 27. III Konferencja Naukowa z cyklu "Lustro mediów", pt. "Social media - od wolności słowa do mowy nienawiści", 8 listopada 2019
 28. XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych, 5 - 6 grudnia 2019
 29. Konferencja naukowa Historia UG na tle dziejów szkolnictwa wyższego na Pomorzu, luty 2020
 30. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Kobiet z okazji 50 rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego, marzec 2020
 31. Święto Uniwersytetu Gdańskiego, 20 marca 2020
 32. Dzień Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, maj 2020, Kampus UG
 33. Konferencja - 50 lat rozwoju UG dla rozwoju regionu Pomorza i Polski/Debata z udziałem polityków – absolwentów UG – Sopot, maj 2020
 34. Konferencja MECERN - Medieval Central Europe Research Network/da mari ad mare - Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 22-25 kwietnia 2020
 35. Kongres CIEF - Conseil International d’Études Francophones, maj/czerwiec 2020
 36. Mecz absolwentów w piłce nożnej, czerwiec 2020
 37. Konferencja międzynarodowa pt. „Zakon krzyżacki jako inwestor (Deutscher Orden als Bauherr)”, wrzesień 2020
 38. Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021, 1 października 2020
 39. Koncert finałowy. Bal Jubileuszowy, Filharmonia Bałtycka, październik 2020