Komitet Obchodów oraz Komitet Organizacyjny
50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego

Komitet Obchodów oraz Komitet Organizacyjny
50-lecia powstania Uniwersytetu GdańskiegoZarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 8/R/18
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego


Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku (ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się Komitet obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

 1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich – Przewodniczący Komitetu,
 2. prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Zastępca Przewodniczącego,
 3. mgr Magdalena Karczewska – Dyrektor Biura Rektora – Sekretarz Komitetu,
 4. prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – Prezes Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, doradca Rektora,
 5. prof. dr hab. Bernard Lammek – doradca Rektora,
 6. mgr Joanna Kamień – Dyrektor – Redaktor naczelny Wydawnictwa UG,
 7. dr hab. Andrzej Letkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
 8. Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów,
 9. dr Beta Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy,
 10. dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz,
 11. dr Jan Patok –Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu,
 12. dr hab. Marcin Tomczak, prof. UG – Dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Zadaniem Komitetu obchodów 50-lecia powstania UG jest opracowanie koncepcji oraz programu obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego.

Komitet obchodów 50-lecia powstania UG w wykonaniu i koordynacji działań wspiera Komitet organizacyjny.


§ 2.

Powołuje się Komitet organizacyjny obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

 1. mgr Tomasz Aftański – Zastępca Dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu,
 2. mgr Michał Biełuszko – Kierownik Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”,
 3. mgr Marzena Chojnacka – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
 4. mgr Maciej Goniszewski – Kierownik Biura Radio MORS,
 5. mgr Marta Mularczyk – Zastępca Kwestora,
 6. mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska – Kierownik Sekcji Promocji,
 7. mgr Ryszard Stasiak – Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych,
 8. Kacper Wiśniewski – Parlament Studentów.

Zadaniem Komitetu jest wykonanie ustaleń Komitetu obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego oraz koordynacja wszystkich imprez naukowych i kulturalnych związanych z tymi obchodami.