Kontakt

 

Kontakt do redakcji: jubileusz@ug.edu.pl

Nadzór nad stroną:

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.

Wykonanie:

Marcin Mazurkiewicz, Centrum Informatyczne UG