Kontakt

 

Nadzór nad stroną:

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.

Prowadzenie i przygotowanie:

Kierownik Sekcji Promocji mgr Magdalena Nieczuja – Goniszewska, tel. 58 523 31 36

Wykonanie:

Marcin Mazurkiewicz, Centrum Informatyczne UG

Kontakt: jubileusz@ug.edu.pl