Publikacje jubileuszowe

Publikacje jubileuszowe

  1. Monografia wieloautorska "Uniwersytet Gdański i jego historia"
  2. Wybór źródeł z historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Uniwersytetu Gdańskiego
  3. Zbiór wspomnień i wywiadów z pracownikami i absolwentami Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Uniwersytetu Gdańskiego
  4. Beata Czechowska-Derkacz, Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach
  5. Tomasz Wiśniewski (red.), Almanach Between na rok 2020: Kosmopolis [PDF]

Artykuły w czasopiśmie Progress

  1. Piotr Abryszeński, Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych [PDF]
  2. Dominik Bień, Kronika Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – od chwili jej powstania do końca 1952 r. autorstwa Adama Dobrowolskiego [PDF]
  3. Dominik Bień, Piotr Syczak, Pierwsze lata Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – źródła [PDF]
  4. Zygmunt Pełczyński, WSHM- ukoronowanie działalności Profesora Władysława Kowalenki 1945-1948 [PDF]

Zbiory z publikacji