Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
 

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to nowo utworzona w 2018 r. ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja oraz udostępnienie przedmiotów związanych z historią i kulturą Uniwersytetu Gdańskiego (UG) oraz historią nauki.

Założenie MUG wpisuje się bezpośrednio w program obchodów 50-lecia istnienia największej na Pomorzu uczelni, jakim jest Uniwersytet Gdański. Powstał on w 1970 r. z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, których początki sięgają lat 1945-1946.

Siedziba MUG znajduje się w budynku należącym do UG przy ul. Bielańskiej 5. Tam też (w 2020 r.) ma zostać otwarta wystawa stała.

Zespół budynków UG na ul. Bielańskiej 5 z zabytkowym Domem Opatów Pelplińskich (fot. J. Daniluk, 2018).

Cele postawione przed MUG można w zasadniczej kwestii określić do trzech, w dużym stopniu zresztą ze sobą powiązanych, zadań. Są to:

  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja obiektów związanych z historią i kulturą UG oraz jej poprzedniczek,
  • upowszechnianie i powiększanie wiedzy o historii i kulturze UG oraz jej poprzedniczek,
  • wspieranie promocji UG poprzez działania o charakterze edukacyjno-naukowym.

Obecnie trwają prace m. in. nad budową kolekcji artefaktów oraz pierwszymi działaniami MUG w przestrzeni publicznej. Więcej informacji wkrótce.

Pracami MUG kieruje dr Jan Daniluk (jan.daniluk@ug.edu.pl).

Kontakt:
Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bielańska 5 (pok. 91)
80-851 Gdańsk
muzeum@ug.edu.pl
tel. (58) 523 37 55

Fotografie zbiorów muzeum są dostępne tutaj.